Ahlstrom-Munksjö utvidgar samarbetet med TietoEvry

Ahlstrom-Munksjö utvidgar samarbetet med TietoEvry. Bolagets affärsförnyelse, som ska driva digitalt baserad omläggning av verksamheten på över 40 bruk och förädlingsanläggningar globalt, bygger på Tieto Integrated Paper Solution, TIPS, inklusive applikations- och plattformtjänster.

Ahlstrom-Munksjö är ett globalt ledande företag inom fiberbaserade material, som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder i hela världen. Avtalet med TietoEvry omfattar uppbyggnad, införande och underhåll av Ahlstrom-Munksjös verksamhetskritiska MES-system, Manufacturing Execution System, inklusive tillhörande applikations- och plattformtjänster.

– Ahlstrom-Munksjö inför förnyade affärsprocesser och moderna system för att kunna skapa en stark grund för effektiv hantering av bolagets globala verksamhet och ökad kundupplevelse. Den nya och kraftfulla plattformen kommer att ha stor positiv effekt på hur Ahlstrom-Munksjö arbetar genom att dra nytta av data och möjligheterna för fortsatt digitalisering", säger Kristiina Lammila, CIO på Ahlstrom-Munksjö.

– Ahlstrom-Munksjö öppnar upp för nya affärsmodeller och digitalisering genomgående, hela vägen från kundkontakter till bruken, genom smidigare planering, fiber- och råvaruspårning och ökad drifteffektivitet samtidigt som det finns manöverutrymme för bolagets framtida utveckling. Vi är stolta över att vara med och stödja vår strategisk viktiga kund på vägen mot global affärsomvandling och tillväxt. Vår affärsplattform garanterar full insyn i hela värdekedjan och stödjer innovationsförmågan för att skapa nya affärsmöjligheter”, säger Carsten Henke, Head of Production Excellence, Forest på TietoEvry 

TietoEvrys TIPS-lösning är optimerad för massa-, pappers-, kartong-, icke-vävt-, mjukpappers- och tryckpappersindustri med användning av branschbeprövad bästa praxis. Det är det ledande MES-systemet, Manufacturing Execution System, och har redan installerats på över 250 pappersbruk i hela världen.