Jetbränsle av alkohol

Färdig produkt, jetbränsle. Produktionsanläggningen i bakgrunden. Foto; Swedish Biofueles AB
Angelica Hull

Av Jörgen Städje
 

Äntligen händer det. En fabrik för fossilfritt flygbränsle ska byggas i Marviken utanför Norrköping. Det är det helsvenska företaget Swedish Biofuels AB som redan 2004 fick världspatent på sin metod att omvandla biomassa till alkohol och sedan till flygbränsle, och blir först i världen med storskalig produktion. Nu påbörjas inledande studier för att bygga en fabrik som förväntas producera 100 kiloton bränsle per år från år 2030. Naturligtvis kan man inte bara börja bygga utan att andra delar av värdekedjan är med och stöttar (kommunen, elleverantör, markägare, försäljningsorganisation, finansiering), men förhoppningarna är goda.

Nyckelord: produktion av 100 % fossilfritt flygbränsle i Sverige!

Swedish Biofuels har sedan 2009 haft en experimentanläggning igång vid Tekniska Högskolan i Stockholm, som producerat 38 kubikmeter bränsle per år.

Detta passar utmärkt till EUs kommande krav på inblandning av fossilfritt bränsle i flygfotogen framöver. EU har åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser, men vi har fortfarande samma gamla flygplan med förbränningsmotorer, som kommer att kräva traditionellt bränsle.

EUs nya regler kommer att kräva att leverantörerna av flygbränsle ska tillhandahålla en minimiandel av SAF (Sustainable Aviation Fuels) till EU:s flygplatser, från 2 procent av den totala bränslemängden år 2025, upp till 70 procent år 2050. EU:s nya jetbränsleblandning måste också innehålla en minimiandel av de mest moderna och miljövänliga syntetiska bränslena, en andel som kommer att öka med tiden. Till detta räcker inte 100 kiloton per år särskilt långt, men produktionen kommer att öka framöver.

I korthet jäses biomassa (överskott från skogsbruk, lignin eller jordbruksavfall) till en eller flera alkoholer, som etanol, propanol, butanol eller pentanol, som var för sig, eller i blandning, syntetiseras till flygfotogen i en process som Swedish Biofuels uppfunnit. Processen kallas ATJ (Alcohol To Jet). Bränslet får en kvalitet som är fullt jämförbar med det militära petroleumbaserade flygbränslet JP-8.

Utöver detta kan man tillverka bensin och diesel. Processen kräver bara begränsad eleffekt och ingen tillsats av väte och förbrukar således ingen elektricitet för elektrolysering av vatten. Alltså handlar det i förstone inte om e-bränsle. Emellertid kommer det att finnas tillgång till fossilfri elenergi och koldioxid i Marviken och man är inte främmande för att även tillverka e-bränsle.

2016 godkände amerikanska DARPA Swedish Biofuels flygfotogen gjort av isobutan för användning i kommersiella flygplan och 2018 godkändes bränsle gjort på etanol. Försvarets Materielverk gjorde detsamma. Dittills gällde godkännandet bara 50-procentig inblandning i standardbränsle, men 2021 påbörjades godkännandeprocessen för hundraprocentigt syntetiskt bränsle och man förväntar sig ett godkännande år 2024. Sedan är det dags för produktion.

Läs mer: Titta in hos Swedish Biofuels AB: https://swedishbiofuels.se/products

 

AH
Angelica Hull,grundare av Swedish Biofueles AB och tidigare adjungerad professor vid KTH
Foto: Swedish Biofueles AB