Kemira aviserar mångmiljoninvestering i vattenreningskemikalier

Foto: Robert M. Classus/Wikimedia Commons

Det finska kemiföretaget Kemira meddelar att de kommer att investera flera miljoner euro i utökad kapacitet av vattenreningskemikalien järnsulfat vid sin befintliga anläggning i Goole i Storbritannien.

Ett tillskott på 70 000 ton järnsulfat ska hjälpa till att tillgodose den ökande efterfrågan i Storbritannien, som delvis beror på strängare miljökrav.

– Vi stödjer våra kunder i att möta de strängare reglerna och hjälper dem att optimera kemin som används i varje del av vattenreningsprocessen. Denna investering kommer att öka vår flexibilitet att använda olika typer av järnråvaror vilket ytterligare säkrar vår starka leveransservice när efterfrågan ökar. Vi har goda förutsättningar att möta de växande framtida behoven för den brittiska vattenreningsindustrin, säger Wido Waelput, Senior Vice President, Commercial, EMEA & APAC, Industry & Water-segmentet på Kemira.

Den nya kapaciteten planeras vara i drift under tredje kvartalet 2025.  

Foto: Robert. M.Classus/Wikimedia Commons