Geelys försäljning av Volvo-Aktier orsakade kursfall till rekordlåga nivåer

Volvo Cars fabrik i Kina. Foto: Volvo Cars

I ett överraskande drag har den kinesiska storägaren Geely sålt av en betydande andel av sina aktier i den svenska biltillverkaren Volvo Cars, vilket resulterade i att aktiekursen sjönk till historiskt låga nivåer. I Stockholm föll Volvo Cars aktie med dramatiska 13,7 procent till 35,25 kronor, efter att Geely släppt cirka 100 miljoner aktier till marknaden.

Dessa aktier såldes för 37 kronor styck, markant lägre än den senaste stängningskursen.

Efter försäljningen behåller Geely enligt Reuters beräkningar fortfarande en majoritetsandel på ungefär 78,6 procent i Volvo Cars. Försäljningen kommer i kölvattnet av klagomål från analytiker och investerare angående företagets begränsade spridning av aktier på marknaden.

Värdefall

Under årets gång har Volvo Cars sett ett värdefall på över 20 procent. Den begränsade spridningen av aktier har varit en avskräckande faktor för långsiktiga investerare, påpekar Daniel Roeska, analytiker på Bernstein, i en nyligen publicerad rapport. Geelys portfölj inkluderar också betydande andelar i biltillverkarna Lotus Technology och Aston Martin Lagonda.

Följer noggrant utvecklingen

Detta oväntade försäljningsbeslut av Geely har väckt oro på marknaden och ställer frågor om den framtida strategiska inriktningen för både Volvo Cars och dess kinesiska majoritetsägare. Analytiker och investerare följer nu noggrant utvecklingen för att se hur detta kommer att påverka Volvo Cars position på den globala bilmarknaden och dess långsiktiga tillväxtpotential.

Källa: Handelsblatt