Thyssen-Krupp genomgår omstrukturering – strid i styrelsen

Thyssen-Krupps huvudkontor i Essen, Tyskland. Foto: Thyssen-Krupp

Tyska Thyssen-Krupp, en av världens ledande industrigrupper, genomför en betydande strategisk omorientering. Styrelsen planerar att implementera en starkare central kontroll över företagets affärsområden, enligt uppgifter till Bloomberg News från interna källor.

Denna förändring drivs av företagets VD sedan juni, Miguel Lopez, som siktar på att förbättra styrningen av koncernen.

En av de stora förändringarna som presenterades under onsdagskvällen innebär en utvidgning av koncernens ledning. Förutom koncernchefen Miguel Lopez, HR-chefen Oliver Burkhard och finanschefen Klaus Keysberg, som sitter till juli 2024, inrättas nu en tjänst för fusioner och förvärv (M&A). Dessutom introduceras en ny roll med ansvar för hållbarhet, innovation och cybersäkerhet.

Större intäkt

För M&A-posten väntas Volkmar Dinstuhl, som redan ansvarar för M&A inom koncernen, stiga in i ledningen. Dinstuhl har tidigare gjort sig känd för sin framgång i försäljningen av Thyssen-Krupps hissdivision, vilket gav företaget en intäkt på 17 miljarder euro. För hållbarhets- och innovationsposten är Ilse Henne tilltänkt, medan Jens Schulte från Schott AG förväntas efterträda Klaus Keysberg som finanschef.

Medan finanschefsposten beslutades enhälligt, möttes utnämningen av de två nya ledamöterna i styrelsen av motstånd från arbetstagarrepresentanterna. Detta beslut är ett tecken på en tydlig splittring inom koncernens ledning, där arbetstagarnas representanter motsätter sig den nya riktningen som styrelsen tagit.

Ny era

Denna omstrukturering markerar en ny era för Thyssen-Krupp, där företaget inte bara försöker förbättra sin interna styrning, utan också aktivt anpassar sig till moderna affärsbehov som hållbarhet och teknologisk innovation.

Källor: Thyssen-Krupp/Bloomberg News