Carl Zeiss uppnår över 10 miljarder euro i omsättning 

- Carl Zeiss behöver genomgå en transformation till ett datadrivet och processorienterat företag, säger VD:n Karl Lamprecht. Foto: Carl Zeiss

Optikkoncernen Carl Zeiss har nått en ny milstolpe i sin omsättning, främst tack vare framgångar inom halvledarsegmentet. Företaget, som tidigare låg på drygt sex miljarder euro i omsättning när den österrikiska VD:n Karl Lamprecht tog över för tre år sedan, har nu för första gången överstigit tio miljarder euro.

Lamprecht är dock inte nöjd med att vila på lagrarna. Han planerar nu att investera en stor summa i företagets digitala omstrukturering.

- Zeiss behöver genomgå en transformation till ett datadrivet och processorienterat företag, förklarar han i en intervju för tidningen Handelsblatt. Han ser nödvändigheten av denna förändring för att undvika att företaget hamnar i efterkälken framöver.

Brist på arbetskraft

I en intervju med Handelsblatt diskuterar Lamprecht betydelsen av en "ren datagrund" samt nya strategier när det gäller att hantera bristen på arbetskraft. Han berättar även om fördelarna med att vara ett multikulturellt företag och varför ett så framgångsrikt företag som Zeiss planerar in subventioner för företagets halvledartillverkning trots det enorma hålet i den tyska statsbudgeten.

Zeiss står inför en viktig fas i sin företagshistoria, där digitalisering och moderna datadrivna processer kommer att spela en avgörande roll för framtida tillväxt och utveckling. Med Lamprechts ledarskap siktar företaget på att fortsätta sin framgångsrika tillväxt, samtidigt som man anpassar sig till de digitala utmaningarna i den moderna världen.

Källa: Handelsblatt