Tysklands finansminister lovar ordning i kassan trots historisk budgetkris

- Det finns ingen anledning till panik. Juridiska åtaganden kommer att hållas, förklarar Tysklands finansminister Christian Lindner. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: Olaf Kosinsky

Tyskland står inför sin tuffaste budgetkris någonsin. Efter en dom från landets författningsdomstol har den tyska regeringen, ledd av en koalition av liberaler, socialdemokrater och gröna, utlyst ett exceptionellt tillstånd för att kunna kringgå den strikta skuldbromsen även för 2023 – en åtgärd som inte är utan juridiska risker.

Karlsruhes domare förbjöd den tyska regeringen förra onsdagen att överföra medel avsedda för bekämpning av coronakrisen till Klimat- och transformationsfonden (KTF).

Tomt i kassan hos "Europas motor"

Som ett resultat saknas nu minst 60 miljarder euro i KTF, och många åtgärder och program som ska finansieras av KTF är i farozonen. I försiktighetsspår spärrade koalitionspartierna även Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) för 2023 tidigare denna vecka. Det är troligt att fonden kommer att upplösas helt, eftersom den enligt experter också kan visa sig vara grundlagsstridig.

Finansminister Christian Lindner tar det hela på största allvar. I en intervju med Handelsblatt hänvisar han till sin personliga ära när det gäller att städa upp i den röriga ekonomin.

- Det är en hederssak för mig att vi skapar ordning och reda, säger Lindner. Samtidigt lugnar han näringslivet som oroar sig för att kommande subventioner ska dras in.

Budgetstopp

Lindner införde redan dagen för domens tillkännagivande ett budgetstopp för klimatfonden. Han förbereder nu koalitionen på en stramare budgetpolicy.

- Vi talar om ett betydande ytterligare konsolideringsbehov, säger han och betonar att ambitionerna för infrastrukturuppgraderingar och teknologiinvesteringar kräver stora belopp. Lindner menar att strukturella förändringar är oundvikliga och att budgetarna för 2024 och 2025 måste ses över tillsammans.

Vill avaktivera skuldbromsen

För att hantera de enorma summorna diskuteras nu ett särskilt fonderingssystem, säkrat i grundlagen. SPD:s ledare Lars Klingbeil försäkrar att klimatinvesteringarna ska fortsätta trots den finansiella nödsituationen och att han är beredd att tillfälligt avaktivera skuldbromsen och beskatta höginkomsttagare hårdare.