Sensodetect skriver ramavtal i Kina – första steget mot joint venture

Bild: Sensodetect

Medtech-bolaget Sensodetect meddelar att de nu har skrivit ett ramavtal i syfte att etablera ett Joint Venture tillsammans med Beijing Haierxi Medical Technology Co, ett medicintekniskt AI-företag,  i Jiangsu-provinsen Taicangs industriutvecklingszon. I ramavtalet ingår bland annat, daglig support till bolaget och dess anställda, gratis lokaler i 3 år, möjlighet till subventionerad industrimark, support vid registrering av bolaget och dess produkter, support vid rekrytering och teknikprojekt samt möjlighet till finansiering och statliga bidrag.

– För att nå ut på marknaden i Kina krävs det inte bara kapital utan framför allt långsiktiga samarbeten med ledande institutioner, företag och regioner. Jag är därför väldigt positiv till det ramavtal vi nu signerat med Beijing Haierxi Medical Technology Co., Ltd för etablering i Jiangsu-provinsen i Taicangs Högteknologiska industriutvecklingszon. Vi kommer nu att fortsätta diskussionerna med målet att signera ett affärsavtal innan den 15 december 2023. Ett affärsavtal där de kinesiska parterna står för en investeringen på upp mot 90 miljoner svenska kronor och där vi bidrar med vår forskning och teknik, säger Sensodetects vd Per-Anders (PA) Hedin.

SensoDetect AB är ett Med Tech AI-företag noterat på Spotlight stock market. Företaget grundades i Lund 2005.