Högre massavedkostnader i hela världen 2023

De globala massapriserna har fallit stadigt sedan slutet av 2022, då de nådde rekordhöga nivåer. Den största nedgången har varit för lövmassa, som handlas till en betydande rabatt jämför med barrmassa. De globala massalagren sjönk under sommaren och det fanns tecken på att marknaden stramats åt, och massaproducenterna började se möjligheter att höja priserna under fjärde kvartalet 2023 efter nästan 12 månader av sjunkande massapriser.

Trots sjunkande massapriser under det senaste året har träfiberkostnaderna inte upplevt samma nedåtgående trend. Tvärtom har stramare resttillgång till följd av lägre virkesproduktion hållit flispriserna höga på många marknader.

Enligt WoodMarket Prices var priserna på barrflis och trämassa under andra kvartalet 2023 högre än under andra kvartalet 2022 i de flesta regioner i Nordamerika och Europa. Global Softwood Fiber Price Index (SFPI) nådde sitt näst högsta värde sedan det etablerades 1988.

Indexet som omfattar träfiberpriser från 17 länder över hela världen ökade med cirka 12 % på ett år till över 112 USD/BDMT under andra kvartalet 2023.

Priserna på import av lövträflis i Kina och Japan har ökat sedan 2020 men relativt sett mindre än på andra stora globala marknader, upp 20 % i Kina och endast 1 % i Japan. Trots den blygsamma ökningen av träfiberpriset i Japan nyligen har landets massabruk fortfarande några av de högsta fiberkostnaderna i världen.

De mest betydande ökningarna från år till år har skett i Kanada, Norden, Centraleuropa och Brasilien.