Industriella elmotorer kan spara 2,1 TWh under sin livslängd

Foto: ABB

Mellan juni och september 2023 analyserade ABB över 2 000 industriella elmotorer och identifierade då genomsnittliga energibesparingar på 31 procent. Det motsvarar över 2,1 TWh av potentiella energibesparingar under hela den 20 år långa livslängden för dessa system.

Energibedömningar gör det möjligt för industriföretag att peka ut exakt var deras största energibesparingar finns i hela flottan med motordrivna system.

Bedömningarna fungerar genom att man samlar in driftdata från motordrivna system i fält. En serviceexpert jämför med de teoretiska prestanda som kan uppnås genom tillägg av en frekvensomriktare, annan storlek eller modernisering av utrustningen.

 – Samtidigt som världen debatterar hur man kan bekämpa klimatförändringarna vid COP28 nästa vecka visar våra resultat att det är möjligt att göra rätt sak för både planeten och företagen. Upptäckten av en genomsnittlig energibesparing på 31 procent på 2 000 motorer visar att eldrivna motorsystem är en bra och outnyttjad möjlighet att påskynda omställningen till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp, säger Erich Labuda, chef för ABB:s affärsområde Motion Services.