Tyska producentpriser för industrin föll som väntat i oktober

Foto: Wikimedia Commons

Producentpriserna för industrin sjönk med 11 procent på årsbasis i oktober i Tyskland, enligt officiell statistik. De är i linje med förväntningarna, enligt nyhetsbyrån AOF.

Producentpriserna sjönk med 14,7 procent i september jämfört med samma period föregående år. På grund av kriget i Ukraina var ökningen av producentpriserna i augusti och september 2022 (+45,8 % vardera jämfört med samma månad föregående år) den högsta som någonsin registrerats sedan mätningarna började.

Ökningen på årsbasis avtog sedan något i oktober 2022, men låg fortfarande på 34,5 procent.