Dalarna, Värmland och Gävleborg går samman för att säkra industrins behov

Foto: Lernia

Industrin i Dalarna, Värmland och Gävleborg har funnit att de har liknande utmaningar och möjligheter när det gäller att säkra industrins behov kring kompetens och arbetskraft. Därför har flera inititativ tagits för ökad samverkan som kan bidra till att skapa en attraktiv industriregion inom norra Mellansverige.

Ett exempel av dem är Kompetenskraft Industri NMS, (där NMS står för Norra Mellansverige). Det treåriga projektet startade 2023 och drivs av IUC-bolagen i Värmland, Dalarna och Gävleborg, med finansiering från Europeiska socialfonden. Projektet ska möjliggöra bland annat för små och medelstora industriföretag i regionen att få hjälp med att kartlägga kompetensbehov, hitta lämpliga utbildningar och kurser, samt få ekonomiskt stöd för att genomföra dem. Projektet täcker olika kompetensområden som är relevanta för industrin, såsom digitalisering, automation, robotik, lean, hållbarhet, arbetsmiljö, ledarskap, marknadsföring och affärsutveckling.

Ett annat exempel på pågående satsningar kommer från Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävleborg. Där pågår KTP – Knowledge Transfer Partnerships, en samverkansmodell i projektform för företag och akademi. Modellen innebär att en nyutexaminerad akademiker genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt inom exempelvis produkt-, marknads- och processutveckling eller energieffektivisering. Under projektet får deltagaren marknadsmässig lön, där företaget betalar hälften och resterande del finansieras av projektmedel från Europeiska utvecklingsfonden.