EU inför banbrytande koldioxidtullar på import

EU ska införa koldioxidtullar på import av varor som stål och cement, i syfte att begränsa inflödet av utländska produkter som kan förstöra EU:s gröna omställningsmål.

Systemet, kallat Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), kommer inte att träda i kraft förrän 2026. Den inledande fasen kräver dock att EU-importörer meddelar utsläpp av växthusgaser i importerade varor, särskilt järn , stål, aluminium, cement, elektricitet, gödningsmedel och vätgas. Från och med 2026 kommer importörer att vara skyldiga att köpa certifikat som täcker dessa CO2-utsläpp.

Paolo Gentiloni, EU-kommissionären för ekonomi, lyfte fram initiativets dubbla mål: att stimulera en global lutning mot miljövänlig produktion och att avskräcka europeiska producenter från att flytta till länder med mindre krävande miljöbestämmelser.

Källa: Aluminium Insider