PMI föll till 43,3 i september – industrin kör på sparlåga

PMI-total noterades i september till 43,3 jämfört med nedreviderade 45,5 i augusti och är fjortonde månaden i rad som industrin är utanför tillväxtzonen, det vill säga under 50-nivån. –Kräftgången för svensk industri fortsätter och utmaningarna har snarare ökat i höst, med en trögare omvärldskonjunktur och minskad världshandel, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Fyra av fem delindex bidrog till nedgången i PMI-total. Delindex för sysselsättning svarade för det största negativa bidraget följt av produktion, leveranstider och orderingång medan lagerinköp gav ett positivt bidrag till PMI-total.  

Industriföretagens produktionsplaner är klart mindre expansiva än ifjol men fortfarande i expansionszonen. Indexet sjönk i september till 51,2 från 52,2 i augusti, vilket är långt under dess historiska genomsnitt (63,7).

Index för rå- och insatsvarupriser steg i september för andra månaden i rad till 45,4 från 42,0 i augusti. Pristrycket i industrin fortsätter att sjunka men inte i samma omfattning som tidigare där en svagare krona tenderar att driva upp priserna när leverantörsavtalen ska omförhandlas, säger Jörgen Kennemar.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin, dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen.