Essitys styreleseordförande Pär Boman avböjer omval

Foto: Essity

Pär Boman avböjer omval som ordförande för Essitys styrelse. Han kvarstår som styrelsens ordförande fram till mars 2024.

– Jag har idag informerat Essitys valberedning att jag avser att lämna i samband med nästa års årsstämma, säger Pär Boman, ordförande för Essitys styrelse, i ett pressmeddelande.

Essity noterades på Nasdaq Stockholm år 2017. Omsättningen uppgick år 2022 till 156 miljarder kronor och är ett av Sveriges största bolag.  

– Det har varit mycket inspirerande att tillsammans med Essitys ledning och 48 000 medarbetare få medverka till bolagets utveckling genom bland annat omfattande marknads-, produkt- och innovationsutveckling, arbete med digital transformering och stark tillväxt inom e-handel samt ett ledande hållbarhetsarbete. Bolaget är nu på god väg mot 17% avkastning på sysselsatt kapital 2025, säger Pär Boman.