IKEM kritisk till regeringens satsning på bio-CCS

Nils Hannerz, näringspolitisk chef på IKEM. Foto: IKEM

IKEM, innovations- och kemiindustrierna i Sverige, anser att regeringens satsning i den nya budgeten på så kallad bio-CCS är otillräcklig.  

I budgeten för 2024 avsätts 100 miljoner kronor för att minska industrins utsläpp genom bio-CCS. IKEM - Innovations- och kemiindustrierna är kritiska till regeringens premierande av viss teknik.

– Klimatet gör ingen skillnad på kolets ursprung, det borde inte regeringen heller göra. Satsningen måste breddas att också omfatta CCS från fossila utsläpp, säger Nils Hannerz, näringspolitisk chef på IKEM, i ett pressmeddelande.

Kemiindustrin släpper ut ca 5,3 miljoner ton koldioxid, en tredjedel av industrins totala utsläpp. Samtidigt är kolet kemiindustrins främsta råvara.

– Beroendet av fossila kolkällor måste minska och kemiindustrins råvaruförsörjning måste säkras. Efterfrågan på kolatomer beräknas fördubblas under de närmsta 25 åren. Då duger inte en politik för enkom bio-CCS. Kolcirkeln måste slutas så att industrin kan återanvända alla kolatomer, säger Nils Hannerz, näringspolitisk chef på IKEM.