Patentboom inom additiv tillverkning

Foto: RepRap.me - http://reprap.org/wiki/File:3DBenchyDiamondColor/Wikimedia Commons

En rapport från Europeiska patentverket visar på en kraftig ökning av patentansökningar inom additiv tillverkning eller 3D-tillverkning. USA och Europa ligger särskilt långt framme på området.

 Enligt rapporten ökade patentansökningarna med 26,3 procent om året mellan 2013 och 2020, mer än åtta gånger snabbare än för andra teknikområden (3,3 %).

"Eftersom patent lämnas in månader eller till och med år innan produkter kommer ut på marknaden, kan patentinformation ge en fingervisning om riktningen för teknologierna", framhåller Europeiska patentverket. Dessutom är additiv tillverkning inte längre "en nischteknik utan en teknik som förändrar tillverkningen i ett växande antal industrisektorer", slår rapporten fast.

Marknaden kan komma att omsätta över 50 miljarder dollar 2028, jämfört med 18 miljarder 2022, enligt uppskattningar från en rapport från Wohlers Associates, ett riktmärke för sektorn. De områden som berörs är främst hälsa, medicin och transport. Men "snabb tillväxt" observeras också inom verktyg, energi, mode, elektronik, bygg och "till och med livsmedel”.