Råstålproduktionen i Sverige ökade i augusti

Stränggjutna stålämnen. Foto: Stig-Göran Nilsson, Jernkontorets bildbank

Enligt uppgifter från Jernkontoret ökade Sveriges råstålsproduktion i augusti med 4,0 procent, jämfört med samma månad förra året. Under årets åtta första månader är dock den sammanlagda råstålsproduktionen 3,4 procent lägre än samma period 2022.

Under augusti 2023 tillverkades det i Sverige 345 000 ton råstål.

Under årets åtta första månader har det i Sverige sammanlagt tillverkats 2 964 000 ton råstål. Det är en produktionsminskning med 3,4 procent jämfört med samma period i fjol.

– Det är naturligtvis glädjande med en positiv siffra, men det är tyvärr inte möjligt att tala om ett trendbrott baserat på data för en enda månad, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.