EU-kommissionen till strids mot kinesiska subventioner av elbilar

Foto: Wikimedia Commons

Som en reaktion på den massiva importen av billiga kinesiska elbilar har EU-kommissionen inlett en utredning om kinesiska statliga subventioner till elbilstillverkare.

Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, talade häromdagen om den "snedvridning av konkurrensen" av som importen av kinesisktillverkade elbilar innebär, vars "priser hålls på en konstgjord låg nivå genom enorma offentliga subventioner". Kommissionen nämner en prisfördel om cirka 20 procent, vilket leder till snabb tillväxt av deras marknadsandel. Från noll bilar för tre år sedan står kinesiska elbilar nu för 8 procent av nyregistreringarna i EU i dag.

I sitt dagliga tal inför Europaparlamentet påpekade van der Leyen att "vad Europeiska unionen inte tolererar från europeiska företag kan den inte acceptera från ´utländska företag’”. Denis Redonnet, biträdande generaldirektör vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för handel, förklarar att gemenskapsbestämmelserna ger unionen rätt att "vidta åtgärder som kompenserar för de skadliga effekterna av kinesiska offentliga subventioner". Bryssel ska med andra kunna besluta om att beskatta kinesiska elbilar mer.