EcoRub genomför nyemission

Foto: EcoRub

Greentech-bolaget EcoRub AB, specialiserat på att återvinna gummimaterial, meddelar att de har beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 98 781,25 SEK genom emission av 49 391 594 Units vid fulltecknad emission.

Nyemissionen tillför drygt 10 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning.

EcoRub skriver att de nu förbereder sig inför nästa fas i sin utveckling, som innebär att:

  • Skala upp organisationen genom att utöka och stärka sin försäljning på existerande och nya nyckelmarknader för att uppfylla sina försäljningsmål.
  • Utöka produktionskapaciteten och den strategiska materialutvecklingen tillsammans med ledande marknadsaktörer.
  • Förstärkning av bolagets processarbete för att upprätthålla och utöka certifieringar, stärka IR-arbetet samt utöka rapporteringsmöjligheterna till marknad och aktieägare.

Kapitalet som tillförs bolaget i emissionen ska säkra en fortsatt framgångsrik resa med avancerade återvunna material.