Saab investerar 75 miljoner euro i AI-företag

Foto: Saab

Saab meddelar att de har ingått ett strategiskt partnerskap med Helsing, ett försvarsföretag specialiserat på AI-baserad mjukvaruteknik. Partnerskapet bygger på ett samarbetsavtal, där Helsings förmåga inom AI kombineras med Saabs breda erbjudande av lösningar, samt en investering av Saab om 75 miljoner euro kontant för ett ägande på 5 procent i Helsing GmbH.

Helsing grundades 2021 och har cirka 220 medarbetare, med kontor i Tyskland, Storbritannien och Frankrike.

I linje med sin tillväxtstrategi och fokus på framtida förmågor avser Saab nu stärka sitt erbjudande genom förvärv och investeringar i bolag specialiserade på nya teknologier. Partnerskapet och investeringen innebär att Saab blir unikt positionerat med Helsing.

Saabs roll som strategisk investerare i Helsing kommer att leda till ett fördjupat samarbete mellan de två bolagen och möjliggör utveckling av utökade förmågor i hela produktportföljen. Samarbetet kommer att inledas med telekrig- och övervakningsförmåga för stridsflyg samt ytterligare applikationer för sensorer och ledningssystem i alla domäner.

– Investeringen i Helsing är ännu en milstolpe i Saabs arbete med att ytterligare stärka våra förmågor och kontinuerligt utveckla vårt erbjudande för att möta våra kunders förändrade behov. Tillsammans med de förvärv vi nyligen gjort av BlueBear i Storbritannien och CrowdAI i USA stöder detta också vår strategi för global tillväxt när vi satsar på att positionera Saab på strategiska marknader, säger Micael Johansson, Saab.