EU- lagen gällande kritiska råvaror skapar finländsk oro för framtida gruvpolitiken

EU:s sammanfattande lista över kritiska råvaror i form av en periodisk tabell över element med ytterligare uppsättning av andra komplexa material. Tabell: Wikipedia Common Lic. Kredit: Bogdan Postolnyi

Det finns en stor enighet om att EU-länderna måste minska beroendet av Kina när det gäller de så kallade kritiska råvarorna. Men det kan inte ske till vilket pris som helst var en del av omdömena då EU:s lagförslag granskades av Europaparlamentarikerna.

- Målet är att trygga EU:s egna tillgångar och självständighet i produktionen av bland annat metaller och mineraler, och minska det starka beroendet av Kina, skriver nyhetssajten Svenska Yle.

Elbilar och solpaneler

Det är fråga om råvaror som bland annat finns i våra smarttelefoner, elbilar, solpaneler och vindkraftverk, och som behövs för att få vardagen att fungera. Målet är att öka den egna produktionskapaciteten

Det var i mars som EU-kommissionen lade fram akten om kritiska råvaror. Europaparlamentets kommitté för industrifrågor gav sitt godkännande med vissa modifieringar.

Enligt lagförslaget bör EU-området öka sin egen produktionskapacitet, med uppsatta mål för hur stor andel av utvinningen, förädlingen och återvinningen ska ske inom unionen.

EU-kommissionen har listat ett trettiotal kritiska råvaror där nästan hälften är strategiska råvaror. Det handlar om allt från material för energi och andra industrivaror: aluminium, kobolt, koppar, dysprosium, elektrostål, fluor, gallium, iridium, litium, magnesium, naturlig grafit, neodym, nickel, platina, praseodym, till kisel, kiselkarbid och terbium.

Behov av forskning

Från parlamentets håll vill man betona vikten av strategiska partnerskap med tredje länder, och behovet av forskning om material som i framtiden kan ersätta de kritiska råmaterialen i strategiskt viktiga teknologier.

Farhågor hos parlamentariker

Bland de finländska parlamentarikerna finns det en enighet om att EU måste öka sin suveränitet på området.

- Men åsikterna går isär mellan vikten av att få gruvprojekt till det mineralrika Finland och faran för att förvandlas till en råvarubod, skriver nyhetssajten Svenska Yle.

Röstningsresultatet 515 mot 34 innebär att parlamentet nu inleder förhandlingar med EU:s ministerråd om den slutliga lagtexten.

Källa: EU-parlamentets pressmeddelande/Svenska Yle