Debatt- Den gröna agendan är omänsklig

Det tydligaste exemplet på den gröna agendan är det påtvingade införandet av elfordon, som bidragit till att göra Elon Musk till världens näst rikaste man. Foto: Wikimedia Commons

Av Joel Kotkin i Spiked

Översättning: Simon Matthis

De styrande klasserna i ett borttynande väst är fast beslutna att rädda planeten genom att göra sina medborgare allt fattigare. Deras agenda väntas kosta världen sex biljoner dollar per år under de kommande 30 åren. Under tiden kommer de att kunna sko sig på massiva gröna subventioner och leva som renässanskungar.

"Människan är alltings mått", skrev den grekiske filosofen Protagoras redan för över 2 500 år sedan. Tyvärr tenderar våra eliter idag att inte se det så.

Under de senaste åren har det överanvända ordet "hållbarhet" gynnat ett narrativ där mänskliga behov och ambitioner har fått ge vika för den gröna åtstramningen i nollnettoutsläppens och ”nerväxtens” namn.    

I ”Enemies of Progress” antyder författaren Austin Williams att "hållbarhetens mantra" börjar med antagandet att mänskligheten är "planets största problem" snarare än "skaparen av en bättre framtid". Faktum är att många klimatforskare och gröna aktivister ser färre människor på jorden som en nyckelprioritet. Deras program kräver inte bara färre människor och mindre familjer, utan också lägre konsumtion. De förväntar sig att vi ska bo i allt mindre bostäder, röra oss mindre och stå ut med dyrare uppvärmning och luftkonditionering i bostäderna. Dessa prioriteringar återspeglas i en byråkrati som, om den inte gör anspråk på att vara rättfärdigad av Gud, så åtminstone fungera Gaias högra hand och den heligförklarade vetenskapen.

Frågan vi måste ställa oss är: hållbarhet för vem? USA:s finansminister Janet Yellen sade nyligen att hennes departement ska se klimatförändringarna som "den största ekonomiska möjligheten i vår tid". Förvisso finns mycket guld att tälja i den gröna omställningen för samma Wall Street-investerare, tech-oligarker och arvtagare som finansierar klimataktivisternas kampanjer. De kontrollerar också media i allt högre grad. Rockefellers, arvtagare till Standard Oil-förmögenheten och andra ultrarika gröna personer finansierar för närvarande klimatreportrar bland organisationer som Associated Press och National Public Radio.

Under den nya hållbarhetsordningen gör de ultrarika vinster, men för oss andra blir det inte mycket över. Det mest flagranta exemplet är det påtvingade införandet av elfordon, som redan har bidragit till att göra Elon Musk, vd för Tesla, till världens kanske näst rikaste man. Trots att förbättringar gjorts för fordon med låga utsläpp förleds konsumenterna till att anamma en teknik som har tydliga tekniska problem. Vilka förblir mycket dyrare än förbränningsmotorn och i första hand är beroende av ett elnät som redan står på randen till strömavbrott. Gröna aktivister, har det visat sig, förväntar sig inte att elbilar ska ersätta bilarna den stora massan äger. Nej, vanliga människor ska lockas till att använda kollektivtrafik, gå eller cykla för att ta sig runt.

Övergången till elbilar är verkligen ingen vinst för västvärldens arbetar- och medelklass. Men det är en enorm välsignelse för Kina, som har ett stort försprång i produktionen av batterier och sällsynta jordartsmetaller som behövs för att tillverka elbilar. Och som också är en tung aktör inom vindkraftverk och solpaneler. Kinesiska BYD, som stöds av Warren Buffett, har vuxit till att bli världens största elbilstillverkare, med stora exportambitioner. Samtidigt kämpar amerikanska elbilsföretag med produktions- och leveranskedjeproblem, delvis på grund av grönt motstånd mot inhemsk gruvdrift vad gäller sällsynta jordartsmetaller. Även Tesla förväntar sig att mycket av dess framtida tillväxt ska komma från dess kinesiska fabriker.

 

Att bygga bilar av i första hand kinesiska komponenter kommer att få konsekvenser för arbetare i fordonsindustrin i väst. Tyskland var en gång en jätte inom biltillverkning, men det landet förväntas förlora uppskattningsvis 400 000 bilfabriksjobb till år 2030. Enligt McKinsey kan USA:s tillverkningsindustri komma att förlora upptill 30 procent av jobben. När nyckelkomponenterna tillverkas någon annanstans behövs hursomhelst mycket mindre arbetskraft i USA och Europa. Det kommer inte som någon överraskning att vissa europeiska politiker, oroliga för en folklig motreaktion, har dragit ner på sina elbilsambitioner.

Denna dynamik återfinns i hela hållbarhetsagendan. De skyhöga energikostnaderna i väst har hjälpt Kina till att öka sin marknadsandel inom tillverkning ämnad för export till att bli ungefär lika stor som USA:s, Tysklands och Japans tillsammans. Aktiviteten i amerikansk tillverkning har nyligen sjunkit till sin lägsta nivå sedan pandemin. Västvärldens korståg mot koldioxidutsläpp gör det troligt att jobb, oavsett om de är "gröna" eller ej, kommer att flytta till Kina, som redan släpper ut mer växthusgaser än resten av höginkomstländerna. Samtidigt försöker den kinesiska ledningen att anpassa sig till förändringar i klimatet, istället för att undergräva ekonomisk tillväxt genom att sätta upp orealistiska nettonollmål.

Det blir tydliga klasskonsekvenser av detta. Kaliforniens tillsynsmyndigheter medgav nyligen att delstatens strikta klimatlagar hjälper de välbärgade, men slår mot de fattiga. Dessa lagar har också en oproportionerlig slagsida mot etniska minoriteter, vilket skapar vad advokaten Jennifer Hernandez har kallat "en grön Jim Crow". Eftersom Kinas allt mer sofistikerade teknologiska och industriella tillväxt med glädje finansieras av amerikanska riskkapitalister och Wall Street, sjunker levnadsstandarden för den västerländska medelklassen. Europa har genomlidit ett decennium av stagnation, samtidigt som amerikaners förväntade livslängd nyligen sjunkit för första gången i fredstid. Eric Heymann, Deutsche Bank, menar att det enda sättet att uppnå nettonollutsläpp till 2050 är genom att strypa all framtida tillväxt, vilket kan få katastrofala effekter för arbetarklassens och medelklassens levnadsstandard.

Istället för den ökade rörligheten som de flesta har förväntat sig står nu en stor del av västvärldens arbetsföra befolkning inför alternativen att antingen bli arbetslösa eller arbeta till låga löner. I dag är nästan hälften av alla amerikanska arbetare lågbetalda och framtiden ser ännu dystrare ut. Nästan två tredjedelar av alla nya jobb under de senaste månaderna var inom lågavlönade tjänstesektorer. Detta gäller även i Storbritannien. Under de senaste decennierna har många jobb som en gång kunde ha försörjt hela familjer försvunnit. Enligt en färsk rapport från Storbritannien ger egenföretagande och gig-arbete inte tillräckligt i plånboken för att underhålla en bekväm livsstil. Fattigdomstal och livsmedelsbrist är redan på väg upp. Som ett resultat av detta tvivlar de flesta föräldrar i USA och andra länder på att deras barn kommer att klara sig bättre än deras egen generation, samtidigt förtroendet för våra institutioner befinner sig på historiskt låga nivåer.