Kinas export föll mer än förväntat

Chinatopix via AP/TT: Kinas export minskade mer än analytikerna förväntat sig under maj. Arkivbild.

Kinas export föll med 7,5 procent i maj. Snittprognosen bland analytiker var att exporten skulle minska 1,8 procent, enligt en sammanställning gjord av Bloomberg.

Den kinesiska importen minskade samtidigt med 4,5 procent, vilket är lägre än analytikernas förväntningar på 8 procent.

De svaga exportsiffrorna har satt fart på spekulationer om att Peking kan bli tvunget att ta till ekonomiska stimulanser för ökad tillväxt.

Kina har satt upp ett relativt blygsamt tillväxtmål för 2023 på omkring 5 procent, vilket de flesta ekonomiska experter tror kommer att vara möjligt att uppnå trots den senaste tidens nedgång i aktivitet.

Återhämtningen av den kinesiska ekonomin efter pandemin drivs hittills på mest av konsumtion av resor och restaurangbesök medan den industriella aktiviteten släpar efter.