Saab vinner order värd 620 miljoner

Foto: Saab

Saab har fått en order på den autonoma undervattensfarkosten Sabertooth från Pxgeo, en leverantör av tjänster inom marin geofysik. Leveranser kommer att ske 2023-2025.

Ordern omfattar fler än 20 Sabertooth-farkoster, vilket gör detta till den hittills största beställningen på Sabertooth. Farkosterna kommer att ingå i PXGEOs lösning för inhämtning av seismisk data till havs, MantaRay.

Sabertooth kommer att användas för att skicka ut och hämta upp utrustning i samband med havsbottenundersökningar.

– Tack vare Saabs och PXGEOs gemensamma expertis kan vi autonomisera inhämtning av seismisk data till havs, vilket är ett stort framsteg, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

PXGEO är en leverantör av marina geofysiska lösningar och har sitt huvudkontor i Dubai, Förenade Arabemiraten.

Saabs Sabertooth är en undervattensfarkost med förmåga att utföra uppdrag på ner till 3 000 meters djup, vilket gör den väl lämpad för havsbottenundersökningar.