Kiwa är nu ackrediterat för Sermi-certifiering

Foto: KIWA

Kiwa är ett av de första företagen i Europa som nu är ett ackrediterat kontrollorgan för att auktorisera fordonsverkstäder enligt SERMI.

Från 1 augusti införs SERMI, Security-Related Vehicle Repair and Maintenance Information – den nya behörighetscertifieringen för stöld- och säkerhetsrelaterad fordonsdata – i EU och flera av EU:s samarbetsländer, bland annat Norge.

SERMI innebär att såväl den enskilda fordonsverkstaden som var och en av de anställda fordonsteknikerna måste vara certifierade för SERMI för att kunna ta del av stöld- och säkerhetsrelaterad fordonsdata och ladda ned sådan mjukvara.

Den som ansöker om en SERMI-certifiering för verkstadens räkning ska vara företagets juridiska person.

– Genom att bilverkstäder och dess personal blir certifierade enligt SERMI säkerställs att känslig fordons- och kundinformation hanteras på ett professionellt och säkert sätt. Vi står redo att hjälp svenska bilverkstäder med att bli certifierade säger Hans Lindahl, vd på Kiwa Certification AB i ett pressmeddelande.