Mackmyra överens med bolagets storägare

Anders Wiklund / TT /: Mackmyra är överens med huvudägaren Lennart Hero. Arkivbild.

Efter en konflikt med storägaren valde styrelseledamöterna i Mackmyra nyligen att lämna sina platser till förfogande.

Nu meddelar bolaget att man nått en överenskommelse med huvudägaren Lennart Hero.

Bakgrunden är ett lån på 140 miljoner kronor som Lennart Hero slöt med Mackmyra, som dragits med vikande försäljningssiffror. Via ett avtal 2022 kom parterna överens om att binda lånets ränta till 4,5 procent, men enligt styrelsen har Lennart Hero velat frångå avtalet – vilket ledde till missnöje.

Enligt den nya uppgörelsen kommer räntan på 4,5 procent stå fast.

30 miljoner kronor av lånet kommer däremot att konverteras till eget kapital och kvittas mot aktier i en riktad emission till Lennart Hero. Storägaren får även en ersättning på 7,5 miljoner kronor som kompensation för att lånets förfallodag förlängs med ett år.

Godkänner stämman den riktade emissionen kommer Lennart Heros ägarandel i bolaget mer än fördubblas, från 22,3 procent av kapitalet till totalt 49,9 procent, och från 33,5 procent av rösterna till 67,9 procent.

Enligt Hero själv står bolaget framtid fortfarande på spel.

Man får se om man kan få in en partner, men det är steg nummer två. Nu måste vi gå igenom hela företaget och se om vi måste stänga ner något eller skära ned på personal, men det är något vi absolut inte vill göra, säger Lennart Hero till Dagens industri.