Sivers Semiconductors vill öka produktionskapaciteten av wafers

Sivers Photonics, en affärsenhet inom Sivers Semiconductors, vill utöka sin kapacitet för att möta volymer på mer än 1 000 wafers per vecka. Man tittar därför på möjligheten att etablera en ny fabrik i EU eller USA. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ett utvärderingsprojekt kommer att undersöka möjliga finansieringsalternativ, till exempel genom den EU-förordning som annonserat en total budget om 43 miljarder euro för att öka EU:s chipproduktion i regionen eller via den amerikanska Chips and Science Act som annonserat totalt 39 miljarder dollar för chiptillverkning i USA.

– Med den första ordern på cirka 30 000 chip som kommer att levereras under detta kvartal ser vi nu en tydligare väg mot volymproduktion. Genom att upprätta ett strategiskt projekt, anlita en rådgivare och ge Billy möjligheten att fokusera på att utöka vår leveranskapacitet och vår förmåga att leverera större volymer inom affärsenheten Photonics, tror vi att vi har den bästa möjligheten att säkra rätt lösning för nästa fas. Dessutom kommer Andy McKee att säkra stabiliteten och kapaciteten för den befintliga Photonics-verksamheten, säger Anders Storm, vd och koncernchef, Sivers Semiconductors.