Bildanalys & Vision byter namn till Computer Vision

T.v. Torbjörn Fjorde. Foto: Computer Vision

OEM Automatics affärsområde Bildanalys & Vision meddelar att de kommer att byta namn till Computer Vision, detta för att bättre spegla dagens behov och företagets fokus på innovation och framåtsträvan.

– Anledningen till att vi byter namn är att tekniken har utvecklats mycket sedan vi startade produktområdet för många år sedan. Då var kamerorna större, dyrare och analoga. Även om det fanns automatisk kvalitetskontroll, även kallat Machine Vision, så användes kamerorna främst för att få upp en bild på en skärm där den mer eller mindre analyserades manuellt. Namnet Bildanalys & Vision passade bra på den tiden, men idag handlar det mer om att ge en dator "seende" så att den kan ta beslut själv. Därför känns det mer relevant och i tiden att döpa om produktområdet till Computer Vision. Vi är glada att fortsätta vara en del av utvecklingen framåt och fortsätta erbjuda våra kunder de senaste tekniska lösningarna inom Computer Vision, Torbjörn Fjorde, Affärsområdeschef på Computer Vision, i ett pressmeddelande.

Enligt Fjorde har tekniken förändrats mycket de senaste åren.

– En anledning till att tekniken utvecklats ordentlig är den ökade efterfrågan på automatisering och digitalisering i industrin och samhället i stort. Kameror och andra sensorer spelar en allt viktigare roll i dessa processer, vilket har lett till en ökad efterfrågan på våra produkter.
– En annan anledning är att komponenterna har blivit mindre och billigare vilket är en förutsättning för att de ska kunna användas i utrustning som ska tillverkas i hög volym.

Computer Vision ägs av OEM Automatic AB, en leverantör av komponenter för industriell automation.