Billerud vill satsa på Bio-CCS

Pappersbruket i Karlsborg. Foto: Billerud

Billerud ser koldioxidinfångning som en del av lösningen på vår tids klimatutmaningar. ”Eftersom vi har en stor andel biogena koldioxidutsläpp har vi möjlighet att avlägsna koldioxid från atmosfären genom att implementera den här tekniken vid Billeruds anläggningar”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Enligt Billerud kan deras anläggningar bidra till så mycket som 50 procent av Sveriges mål om negativa utsläpp till 2045.

CCS (Carbon Capture and Storage) är ett begrepp som används för att beskriva processen att avskilja koldioxid från rökgaserna. När koldioxiden kommer från växter, talar man i stället om Bio-CCS eller BECCS (Bio Energy CCS). Den avskilda koldioxiden kan användas som en råvara i den industriella produktionen, och detta kallas då för CCU (Carbon Capture and Utilization).