Svensk försäljning i Kina kan fördubblas

Ng Han Guan AP/TT: Business Sweden, som nyligen öppnat nytt kontor i Shenzhen, Kina, ser stor potential för svenska företag i Kina de kommande åren. Arkivbild

Business Sweden har med vd Jan Larsson på plats, i dagarna öppnat ett nytt kontor i Fastlandskina i den snabbväxande industri- och hamnstaden Shenzhen.

Detta innebär att Business Sweden numera har tre kontor i Fastlandskina, ett i Hongkong och ytterligare ett i Taiwan.

Tillväxt tar fart

Shenzhen-kontoret öppnas sedan den nytillträdde premiärministern Li Qiang – en av president Xi Jinpings närmaste bundsförvanter – deklarerat att han vill förbättra möjligheterna för utländska företag i Kina.

Samtidigt kommer tydliga signaler om att den kinesiska tillväxten är på väg att ta fart efter bottennappet på 3 procent 2022 – vilket om man bortser från pandemiåret 2020 var den lägsta tillväxten i Kina sedan 1976.

Den kinesiska regeringen siktar på omkring 5 procent tillväxt i år. Och under årets första två månader pekar det i rätt riktning. Inhemsk konsumtion har tagit fart, särskilt i tjänstesektorn. Nedgången inom fastighetssektorn har dämpats. Industriproduktionen lyfter, liksom både exporten och importen.

Den politiska och ekonomiska utvecklingen öppnar upp för ökad handel med Kina och svenska investeringar i Kina, enligt Business Swedens vd Jan Larsson.

Men också ett ökat kinesiskt intresse av att investera utomlands, till exempel i batteritillverkning i Sverige, säger han till TT under ett besök i Shenzhen i veckan.

Ökad geopolitisk spänning

Under en rundresa i Kina, med besök i såväl Peking, Shanghai och Shenzhen, har Larsson träffat företrädare för svenska företag på plats i landet, som berättar att Kina nu har fullt fokus på grön omställning och klimatsmart teknik.

Larsson var även i Rugao, 16 mil norr om Shanghai, där Scania håller på att bygga en stor produktionsanläggning för lastbilar och där provinsen utlovat förnybar el till svenska företag som har verksamhet där.

Det är en väldig dynamik, säger han om utvecklingen.

Samtidigt präglas utvecklingen av en ökad geopolitisk spänning mellan Kina och väst, inte minst USA. En oroshärd i skuggan av Ukrainakriget är frågan om Taiwans status, där Kina och USA är på kollisionskurs.

Det är klart att det är en svårare geopolitisk situation, säger Jan Larsson.

Konflikten syns även i handelsrestriktioner som gjort att "regionalisering" har blivit ett nytt mantra bland storföretagen i världsekonomin – med separerade leverantörskedjor och produktionssystem i Nordamerika och Asien.

Ska man etablera sig i Kina ska man nog vara här fullt ut, med utveckling och fortsatt jakt efter förvärvsobjekt och även säkerställa att man har en leveranskedja som står på egna ben, säger Jan Larsson.

Stor potential, men inte riskfritt

Business Sweden-chefen ser en enorm potential i Kina, trots utmaningarna.

Det är jättesvårt att göra en sådan prognos och det är väldigt beroende av den geopolitiska utvecklingen. Men i ett positivt scenario är det inte alls orimligt att tänka sig att svenska företags produktion och försäljning i Kina kan fördubblas på fem år, säger han.

Men då ska förstås alla externa omständigheter vara gynnsamma och det ska bli en god ekonomisk utveckling för kinesisk ekonomi, tillägger han.

Riskfritt är det dock inte att satsa på Kina, enligt Larsson.

Det är en politiserad marknad och det är en marknad där man måste ha väldigt bra koll på regelefterlevnad och vad man gör som svenskt företag, säger han.

Business Sweden – med uppdrag att hjälpa svenska företag att växa globalt och internationella företag att investera och expandera i Sverige – ägs till hälften av staten och till hälften av näringslivet, via Sveriges allmänna utrikeshandelsförening.