Tyskland ska bygga mer än 30 nya gaskraftverk

Gaskraftverk Foto: Wikimedia Commons/Pro-Per Energy Services

Tyskland kommer att använda sig av auktioner för att säkerställa att nya gaskraftverk byggs, då regeringen ser det som nödvändigt för att säkra tillgängligheten vid tidpunkter då förnybar energi inte levererar tillräckligt med el. Det sade ekonomiminister Robert Habeck nyligen.

 – Vi kommer att bygga de kraftverk vi behöver för de tidpunkter då vind och sol inte ger tillräckligt med el för att upphandlas i offentliga anbud, sade ministern vid presentationen av en rapport om hur landets omställning till klimatneutralitet framskrider.

Under de senaste åren har Tyskland använt auktioner för att uppmuntra och kontrollera utbyggnaden av vind- och solenergi. Företag tävlar i dessa anbud om att få ekonomiskt stöd för att bygga förnybar el.

– Det finns redan instrument som vi kan använda - och vi kommer att skapa fler - så att vi år 2030 kommer att ha byggt ut cirka 25 gigawatt ytterligare kapacitet som ett alternativ till koleldade kraftverk." Dessa anläggningar kommer att drivas av naturgas och senare vätgas "så snart som möjligt", sade han. Tyska regeringen kommer att lägga fram en "kraftverksstrategi" till sommaren.

Regeringspartierna hade i sitt koalitionsavtal sagt att flera nya gaskraftverk är nödvändiga för att komplettera förnybar elproduktion, men Tysklands energiindustri har länge varnat för att företag har för få incitament för att bygga dem. Anläggningarna skulle endast användas när förnybar energi inte producerar tillräckligt med el under perioder med hög efterfrågan, eller vid tidpunkter då vind och sol inte räcker till. Bara att hålla dessa gasanläggningar redo kommer att kosta pengar - inte bara de kilowattimmar de produceras, har industrin sagt.

Text: Simon Matthis