Smart High Tech tar över patentansökan i Kina efter förlikning  

Foto: Smart High-Tech

Smart High Tech har fått ägarskap till ytterligare en patentansökan i Kina i samband med domstolsförhandlingar efter att bolaget lämnat in en domstolsansökan i Kina.

Patentansökan berör ett par delsteg av processer kring Smart High Tech´s produkt, GT-TIM, som en tidigare anställd ansökt om i Kina efter att ha lämnat Smart High Tech under 2020.

Smart High Tech skriver att de därmed blev ”nödgade att under 2021 stämma den anställde vilket ledde till att patentansökan frusits i Kina i väntan på domstolsbeslut”. Patentansökan har betydelsen för framför allt Smart High Techs dotterbolags verksamhet i Kina om det beviljas.

Uppgörelsen uppnåddes genom förlikning utanför domstolen där Smart High Tech delar ägarskap av en annan patentansökan i Kina, som inte tillhör Smart High Tech´s kärnområde, till motparten i utbyte.

– Jag är nöjd att vi kan lägga detta bakom oss och därmed kunna fokusera fullt ut på vår verksamhet och den planerade tillväxt vi står inför, säger Lars Almhem, VD på Smart High Tech, i ett pressmeddelande.

Smart High-Tech AB har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led.

Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion, enligt företaget.