Volvo Lastvagnar och Boliden i samarbete om ellastbilar under jord

Foto: Volvo Lastvagnar

Volvo Lastvagnar och Boliden har startat ett samarbete kring elektrifiering av lastbilstransporter i gruvmiljö.

Boliden ska börja använda batteridrivna lastbilar för tunga transporter under jord med start 2023. I gruvmiljö har elektriska lastbilar flera fördelar, enligt Volvo: de är utsläppsfria och kan bidra till en säkrare och tystare arbetsmiljö.

Volvo Lastvagnar och Bolidens samarbetsavtal innebär att två tunga, eldrivna Volvo-lastbilar ska användas i Kankbergsgruvan utanför Skellefteå. Om även resterande lastbilar skulle bytas ut mot elektriska, skulle gruvan minska sitt CO2-utsläpp med mer än 25 procent, enligt Volvo.

– Det här är ett spännande samarbete i en miljö som ställer väldigt tuffa krav. I en gruva är det branta lutningar, tunga laster och fuktig luft som sliter på fordonen. Samarbetet med Boliden kommer ge oss värdefull kunskap om hur eldrivna lastbilar fungerar när de körs under jord, till exempel hur drivlina och batterier påverkas. Minskade koldioxidutsläpp i gruvtransporter gör att även vi minskar våra CO2-utsläpp, eftersom gruvnäringens råvaror används i våra lastbilar, säger Jessica Lindholm, projektledare på Volvo Lastvagnar.

Den första lastbilen, en Volvo FH Electric, ska användas för att transportera bergbult och annan utrustning ner i gruvan och kommer tas i trafik under 2023. Baserat på erfarenheterna av den första lastbilen ska senare ytterligare en Volvo FH Electric tas i drift och användas för transport av berg och malm under jord.

– Vi ser samarbetet med Volvo som en fantastisk möjlighet att driva tekniken framåt och samtidigt få lärdomar om hur vi ska anpassa våra verksamheter för en omställning till fossilfria transporter under jord. En stor vinning med lastbilarna är att de kommer bidra till en mer hållbar gruva, både vad gäller utsläpp och arbetsmiljö för våra medarbetare. Dessutom minskar gruvans totala energibehov eftersom eldrift är effektivare än traditionell dieselmotor samt att det är möjligt att ta tillvara den elektricitet som genereras vid motorbromsning i nerförsbackar, säger Dennis Forslund, projektledare på Boliden.