Smoltek siktar på att skala upp produktionsprocesser

Foto: Paul Wennerholm

Smoltek Hydrogen, ett företag specialiserat på nanoteknik för bland annat halvledarindustrin, siktar på att utveckla och utvärdera koncept för volymtillverkning av Smoteks cellmaterial till elektrolysörer (ECM) som nu utvecklas. Fokus kommer ligga på de processer som används för att producera nanostrukturer och beläggningar för att framgångsrikt skala upp dem till industriell tillverkning.

Företagets grundare Shafiq Kabir har utsetts till ansvarig för volymprocesser.

Det övergripande målet är att leverera de önskade produktegenskaperna även i massproduktion.

I nära samarbete med hela Smoltek Hydrogen-teamet kommer Shafiq vara involverad i alla pågående projekt kring tillverkningsprocesser, korrosionsskydd, iridiumdeposition och helcellsutvärderingar för cellmaterialet som görs i den dagliga verksamheten.

– Marknaden för tillverkning av grön vätgas växer snabbt och Smoltek Hydrogens materialteknik för iridiumbeläggning (ECM) till elektrolysörer gör att bolaget kan sänka kostnaderna för nya elektrolysörer när industrin skalar upp och iridiumpriserna skjuter i höjden. Materialtekniken ger också stora möjligheter att minska storleken på nya vätgasanläggningar, säger Ellinor Ehrnberg, vd för Smoltek Hydrogen.

Shafiq Kabir grundade Smoltek i december 2005, för att utveckla tekniska lösningar baserade på nanostrukturer som kan göra nytta inom många områden. Han har sedan starten metodiskt byggt upp bolagets teknikplattform baserad på katalytisk växt av konduktiva (ledande) nanostrukturer, och där mycket av applikationsutvecklingen varit inriktad på kolnanofibrer.