EU-plan för snabbare gruvtillstånd

Virginia Mayo/AP/TT: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på väg in till torsdagens extrainsatta kommissionsmöte om bland annat strategiska råvaror.

Tillgång till allehanda ovanliga och viktiga mineraler och andra råvaror är en nyckelfråga för övergången till en mer klimatvänlig industri och produktion. Inom EU hämtas dock råvarorna allt som oftast från helt andra länder och områden, inte minst Kina.

Det vill nu EU-kommissionen råda bot på med ett stort lagförslag om kritiska råvaror.

"Det här förslaget för oss närmare våra klimatmål. Det kommer på ett betydande sätt att förbättra förädlingen, behandlingen och återvinningen av nödvändiga råvaror här i Europa. Och vi stärker vårt samarbete med pålitliga handelspartner globalt", säger kommissionsordförande Ursula von der Leyen i ett pressmeddelande.

Två år för tillstånd

I dagens paket föreslås bland annat uppdaterade listor över vilka råvaror som anses nödvändiga och vilka som är strategiskt viktiga. Nya målsättningar sätts upp för hur mycket som ska processas på hemmaplan och för att undvika att man blir för beroende av enstaka leverantörer.

Inte minst vill man dessutom minska byråkratin och tillståndsprocessen för projekt inom EU – ned till max två år för utvinning och ett år för hantering och återvinning.

I paketet ingår även ökad kontroll av vad som finns var, investeringar i forskning och utveckling och ökat internationellt samarbete med likasinnade länder.

Vi är inte en kontinent med rika resurser. Våra egna lager kommer bara att kunna stå för en liten del av de nödvändiga råvaror som vi behöver, betonar kommissionens finans- och handelsansvarige viceordförande, Valdis Dombrovskis, på en presskonferens i Bryssel.

"Tydlig riktning"

Svenske EU-parlamentsledamoten Erik Bergkvist (S) gör tummen upp.

"Det är mycket bra att EU får en tydlig riktning i frågan. EU behöver snabbt bli mer självförsörjande samtidigt som vi måste hitta strategiska samarbeten med pålitliga partner och utan att det går ut över frihandeln", hälsar Bergkvist via sms.

"Det är också mycket positivt att kommissionen även föreslår mål för återvinning av kritiska råmaterial. Vi ser gärna ännu högre ambitioner i den frågan, samt att listan över avgörande metaller utvidgas till att även innefatta exempelvis koppar", skriver Bergkvist.

Parallellt lägger EU-kommissionen i dag också fram sitt länge utlovade förslag för att stärka den gröna industrin med sikte mot år 2030 och skapandet av en "vätgasbank". Dessutom presenteras en strategi för att stärka EU:s långsiktiga konkurrenskraft.