Ännu högre ränta väntar efter inflationschocken

Janerik Henriksson/TT: Matpriserna fortsätter att stiga. Arkivbild.
Johan Hallnäs/TT: Inflationstakten i februari 2023 enligt måttet KPI.

Prognosen var högt uppskruvad redan på förhand, facit blev ännu värre. I februari uppgick inflationen till hela 12,0 procent enligt måttet KPI.

Från marknadshåll låg förväntningarna på 11,7 procent.

Just det faktum att inflationen nu slår igenom så brett gör den extra bekymmersam och svårare att hantera och få ned, påpekar Carl Nilsson, ekonom hos Swedbank med särskilt fokus på bland annat inflationsutvecklingen.

Det är en väldigt hög inflationssiffra och klart högre än vi väntat med och framförallt en bred inflation. Man kan inte längre ursäkta det här med höga elpriser, säger han.

Siffran är bekymmersam och oroar. Det finns inga tecken på att pristrycket håller på att lätta och den stora negativa överraskningen ligger på underliggande inflationen – den Riksbanken kan påverka, säger Susanne Spector, chef för makroekonomisk analys hos Nordea.

En kamp

Riksbanken med riksbankschefen Erik Thedéen för nu en kamp för att få ned inflationen till inflationsmålet 2,0 procent. Vägen dit går via nya räntehöjningar och styrräntan uppgår till 3,0 procent inför nästa räntebesked i slutet av april.

Frågan om det blir 0,25 eller 0,5 procentenheters höjning då är nu en icke-fråga enligt de ekonomer TT har talat med. Swedbank och Danske bank går ett steg längre.

Vi räknar nu med att Riksbanken behöver gå ännu hårdare fram. Som tidigare räknar vi med 50 punkters höjning i april men nu följt av ytterligare 50 punkter i juni jämfört med 25 punkter tidigare, säger Carl Nilsson.

Trots stram penningpolitik från Riksbanken och vissa lättnader när det gäller kostnadstrycket inom industrin så överträffar inflationen i nuläget samtliga prognoser, påpekar man från Swedbanks sida.

Riksbanken får ytterligare en inflationssiffra för mars månad innan nästa räntebesked ska meddelas.

TT: Hur mycket skulle den behöva överraska nedåt för en ändrad prognos?

Jag ser det som uteslutet. Man ska komma ihåg att när inflationen är så hög som den är nu så har inte Riksbanken råd att låta ett enskilt inflationsutfall vara representativt. Skulle det komma en överraskning på nedsidan så tror jag Riksbanken ser förbi detta.

Inga alternativ

Danske bank gör nu bedömningen att Riksbanken höjer styrräntan med 75 punkter respektive 50 punkter vilket i så fall skulle betyda en styrränta på 4,25 procent. I sin kommentar skriver banken att man fortfarande räknar med en första räntesänkning första kvartalet 2024.

Det är lång tid kvar och mycket kan hända men om man bara har det här utfallet så går det inte se något annat än 50 punkters höjning, säger Susanne Spector vid Nordea.

Med tanke på hur mycket de här utfallen har överraskat på uppsidan så är det svårt att se att inflationen skulle kunna överraska på något sätt, det handlar snarare om annan data, säger hon och nämner bland annat utvecklingen kring bankkollapsen i USA.