Volvo Lastvagnar börjar sälja ellastbilar i Sydkorea

Foto: Volvo Lastvagnar

Volvo Lastvagnar har påbörjat försäljning av tunga batterielektriska lastbilar i Sydkorea. Tre olika modeller blir tillgängliga för sydkoreanska transportföretag. Det framgår av ett pressmeddelande.

Stora godsflöden transporteras relativt korta sträckor, där ellastbilar fungerar väldigt bra, menar Volvo Lastvagnar.

Sydkorea har en nationell plan för att minska CO2-utsläppen och siktar på koldioxidneutralitet till 2050. Elektrifiering av vägtransporter blir en viktig åtgärd för att minska utsläppen.

– Vi tycker att tidpunkten är helt rätt för att börja sälja tunga elektriska lastbilar i Sydkorea, säger Per-Erik Lindström, SVP Volvo Trucks International.

Volvo Lastvagnar ser att många olika typer av transportbehov kan elektrifieras i Sydkorea, allt från stadsdistribution och avfallshantering till regionala transporter och lättare anläggningstransporter.

Som jämförelse visar statistiken i Europa att nästan hälften av allt gods transporteras mindre än 300 km. Det innebär att en mycket stor del av transporterna kan utföras med ellastbilar, som kan laddas på åkeriernas hemmadepå.

– Situationen är liknande i de flesta länder. Stora flöden av gods transporteras korta sträckor där de ellastbilar som finns nu fungerar väldigt bra.  När ett offentligt nätverk av laddstationer byggs ut kan ännu fler transporter elektrifieras, säger Per-Erik Lindström.

Det finns många olika faktorer som påverkar hur snabbt övergången till el går.

– Det är uppenbart att hastigheten på övergången till elektriska fordon är mycket beroende av de beslut som myndigheterna fattar. Vi ser att i de länder som leder övergången till ellastbilar har progressiva regeringar kombinerat ekonomiska incitament med riktade skatter och miljözoner i städer, som snabbar på införandet av eldrivna lastbilar, säger Per-Erik Lindström.