Så vill EU sänka el-priset

Jean-Francois Badias/AP/TT: EU:s energikommissionär Kadri Simson presenterar förslag på reform av elektricitetsmarknaden på en presskonferens i Strasbourg.

De senaste årens skenande elpriser har lett till allehanda krisåtgärder och stödinsatser runt om i Europa. Nu hoppas EU-kommissionen kunna mota framtida problem i grind, med hjälp av nya regler för hur elmarknaden ska fungera.

I två årtionden har elektricitetsmarknadens modell tjänat europeiska företag och konsumenter väl. Men de energipriser som hetsats upp av Rysslands attack mot Ukraina har pekat på vissa brister, konstaterar energiansvarige kommissionären Kadri Simson på en presskonferens i Strasbourg.

De reformer som nu föreslås ska ytterligare öka investeringarna i mer förnybar energi, bland annat genom längre kontrakt och se till att sårbara konsumenter får bättre skydd, och exempelvis inte riskerar att bli helt utan el.

Reformen siktar mot att göra energiräkningarna för konsumenter och företag mer oberoende av det kortsiktiga marknadspriset, säger Simson.

Ingen frikoppling

Bland annat föreslås att alla konsumenter ska få rätt att välja elkontrakt med fast pris, få mer information om villkoren och dessutom rätt att dela den energi man själv tillverkar – exempelvis via solceller på taket – med någon annan än bara leverantören.

Det kommer att bli lägre kostnader för konsumenterna i slutändan. Det kommer att märkas i deras plånböcker, lovar en kommissionstjänsteman på en pressgenomgång av de nya förslagen.

Däremot föreslås inte någon fullständig frikoppling av gasprisets påverkan på elpriserna, som önskats av vissa. EU-kommissionen vill inte förändra nuvarande marknadsfunktion för mycket och vill heller inte att konsumenterna ska behöva vänta i flera år på att medlemsländer och EU-parlamentet ska kunna enas om de nya reglerna.

Vi har inte så mycket tid. Jag tror att parlamentet och ministerrådet kan hantera det här som en prioritet och att vissa delar av förslagen kan hjälpa oss redan för nästa år, säger Kadri Simson.

"Väldigt positivt"

Från EU-parlamentet, där förslagen presenterades, ges både beröm och kritik.

"Jag är glatt överraskad över bristen på förhastade kortsiktiga förslag från kommissionen. Det som behövs är snabb utbyggnad av den förnybara energin, effektivare energianvändning och kapade flaskhalsar genom exempelvis förenklade tillståndsprocesser i Europa", hälsar svenske ledamoten Erik Bergkvist (S) via sms.

"Det är väldigt positivt att EU-kommissionen vill att Sydeuropas elmarknad ska bli lik den nordiska, och inte tvärt om", anser kollegan Emma Wiesner (C) i ett uttalande.

Tyske ledamoten Michael Bloss, från den gröna partigruppen, kritiserar samtidigt de möjligheter som ges till att stötta kärnkraften.

"Förslaget är en gåva till kärnkraftsindustrin och en omfördelning från botten: från konsumenternas fickor till händerna på kärnkraftsenergibolagen", säger Bloss i ett pressmeddelande.