Överväganden om växellådor för riskfyllda miljöer

Foto: WEG

Få industrier har strängare regler än gruvdrift, mineralutvinning, olja och gas. Uppfyllande av regler spelar en avgörande roll vid drift i riskfyllda miljöer – de delar och komponenter som används i dessa industrier utgör inget undantag. Marek Lukaszczyk, marknadschef för Europa och Mellanöstern hos växelmotortillverkaren WEG, beskriver kraven för ATEX-certifierade växelmotorer här.

Det är av största vikt att du följer ATEX-direktiven om du planerar att använda en växelmotor i en riskfylld miljö med explosiv atmosfär i form av brandfarlig gas, dimma, ånga eller brännbart damm.

ATEX består av två EU-direktiv som reglerar explosiv atmosfär. Direktiv 99/92/EG, som ibland kallas ATEX 137 eller ATEX arbetsplatsdirektiv, avser skydd av personal. Syftet med direktiv 94/9/EG är att förbättra säkerheten för den utrustning som används i explosiv atmosfär. Detta kallas för ATEX utrustningsdirektiv.

Anläggningschefer som arbetar med riskfylld miljö måste alltid följa dessa direktiv – inte bara vid drift, utan även vid val av maskiner, delar och komponenter som växellådor och motorer.

Riskfylld atmosfär klassificeras i zoner. Dessa zoner definierar utrymmen med stor risk för explosiv atmosfär och utrymmen där explosiv atmosfär endast förekommer ibland eller under onormala förhållanden. Denna klassificering påverkar inte bara riktlinjer om personalens hälsa och säkerhet i dessa utrymmen, utan även den utrustning som kan användas och hur den ska monteras och installeras.

Ta en växellåda som ett exempel. I enlighet med direktiv 2014/34/EU har WEG WG20-utbudet av ATEX-certifierade växelmotorer utformats särskilt för användning i explosionsskyddade områden – kategori två i zon 1/21 och kategori tre i zon 2/22. Monteringskraven är dock olika beroende på vilken riskfylld atmosfär som zonen i fråga innehåller.

Växelmotorer i zon 2/22 kan monteras direkt, men i zon 1/21 krävs en adapter. Montering av växelmotorer kan ge tekniska fördelar och är dessutom en enkel process. Marknadsstandarder anger vissa monteringsmått för växelmotorer, så det är fördelaktigt att välja en växelmotor som är helt kompatibel med dessa standarder.

För WEG innebär konstruktion av motorer med denna standard att anläggningschefer inte behöver modifiera sina system samtidigt som maskintillverkare kan eftermontera sin befintliga utrustning utan några större ändringar.

Om en adapter krävs (behövs för tillämpningar i riskfylld zon ett och 21) kan maskintillverkare ta hjälp av en adapter för att kombinera växellådan med annan utrustning. Hela WG20-utbudet kan t.ex. kombineras med explosionssäkra och energieffektiva WEG IEC-motorer med denna metod.

Underlåtenhet att följa dessa krav kan leda till allvarliga konsekvenser för maskintillverkare som betjänar industrier inom olja, gas, gruvdrift och mineralutvinning. Att följa ATEX-direktivet skyddar inte bara tillverkaren mot bristande efterlevnad. De stränga regleringarna på marknaden motverkar även bruk av felaktig, och därför mycket farlig, utrustning i dessa sektorer.

 

Text: Marek Lukaszczyk, marknadschef för Europa och Mellanöstern hos växelmotortillverkaren WEG