Skogsindustrierna sågar regeringens elstöd till företag

Foto: Per Berglund / Mostphotos

Nyligen lämnade Skogsindustrierna remissvar på regeringens ”förslag till förordning om elstöd till företag”. Ett nödvändigt förslag, anser branschorganisationen, men utformningen uppfyller inte EU-rätten.

”Beloppstaket på tjugo miljoner kronor är oproportionerligt och diskriminerande mot stora elanvändare.” Därmed uppfylls inte kriterierna om proportionalitet och icke-diskriminering anser Skogsindustrierna.

Elstödet finansieras helt med kapacitetsavgifter, så kallade flaskhalsintäkter. Dessa ska i första hand användas till att finansiera åtgärder som motverkar flaskhalsar i elnätet.  De senaste årens stora prisskillnader har gett upphov till kapacitetsintäkterna överstiger vad Svenska kraftnät kan använda för att motarbeta flaskhalsar. 

– Det är därför rimligt att överskottet återbetalas till de elanvändare som har betalat in till avgifterna, men i proportion till hur de har bidragit till dem, säger Johan Bruce, ansvarig för el och energifrågor på Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

Det nuvarande förslaget med ett tak på 20 miljoner kronor per företag – eller koncern – kommer i praktiken innebära att stora elanvändare diskrimineras i jämförelse med mindre elanvändare, menar Skogsindustrierna. Skogsindustrierna anser att förslaget därmed inte är i enlighet med de kriterier om proportionalitet och icke-diskriminering som anges i nödförordningen.

– Energimarknadsinspektionen har i sin bedömning inte tolkat dessa begrepp på ett riktigt sätt. En elkund som har förbrukat stora mängder el och som har betalat hundratals miljoner kronor i flaskhalsintäkter bör få stöd i samma proportioner som en mindre förbrukare, antingen mätt i elförbrukning eller i antalet kronor som har inbetalats till Svenska Kraftnät. Återbetalningstaket på två miljoner euro per företag gör nu att de stora elanvändararna inte får tillbaka mer än en bråkdel av vad de har betalat in, säger Johan Bruce.