Här lyfts 60 ton eHouse med komplett energiförsörjning på plats - supersmidigt och färdigpaketerat

Skräddarsydda elektronikhus, eHouse, är en allt populärare lösning för att snabbt, smidigt och kostnadseffektivt installera kompletta lösningar för eldistribution. På bilden har personal från ABB precis lyft dit ett eHouse vid Nynas raffinaderi i Nynäshamn. Foto: Jonas Bilberg

Varför installera produkter en och en på ”site” när det går att förpacka elektrifieringslösningen i ett säkert och prefabricerat eHouse som kunden sedan enkelt kan ansluta mot anläggningen? ABB får nu allt fler förfrågningar på eHouse-lösningar från företag som vill uppgradera sin elförsörjning, skaffa energilager och expandera sin verksamhet.

Som företag har det länge varit standard att bygga upp sin verksamhet del för del, installation för installation, genom att anlita många olika leverantörer och sedan samordna deras produkter till ett fungerande system. Det gäller också eldistributionens olika delar. 

Idag finns det en mycket enklare lösning: ett färdigpaketerat och skräddarsytt eHouse som innehåller exakt de produkter och lösningar som företaget behöver, och som bara är att lyfta på plats och driftsättas. Allt färdigtestat och klart och inte minst - smidigt. Tillskillnad från vid installation av platsbyggda lösningar kan det övriga arbetet på siten oftast pågå medan ett eHouse tas i drift. 

- Det är ett överlägset enkelt sätt att installera en ny elkraftsanläggning på. Kunden kan tryggt och säkert lägga över hela ansvaret på oss vissa om att de får rätt produkter redan från början och slipper all samordning. De vet att vi står för hela paketet, och att våra produkter fungerar ihop. Det är därför ABB:s eHouse-lösningar blivit så populära, säger Håkan Morling, chef för Packaging & Solutions på ABB. 

bild
De två eHouse som ABB levererade till Nynas raffinaderi i Nynäshamn innehöll bland annat den torrisolerade transformatorn Resibloc och lågspänningsställverket MNS 3.0. De 60 ton tunga modulerna lyftes på plats, kopplades ihop och anslöts sedan till en befintlig byggnad med hjälp av bland annat ett mellanspänningsställverk från ABB. Foto: Jonas Bilberg

En komplett lösning 

Ett eHouse är enkelt uttryckt ett flexibelt elektronikhus som kan fyllas med olika låg- och mellanspänningsprodukter, ställverk, transformatorer, frekvensomriktare, energilager, ja all den utrustning som behövs i det aktuella projektet. En komplett lösning som är färdiginstallerad i en och samma byggnad och skräddarsydd efter kundens behov. 

Kunderna är idag allt från industrier till kraftvärmeverk. ABB kan både leverera standardlösningar och vara med som en rådgivande partner från start. 

Tar hand om hela projektet 

- Genom att ABB kommer in tidigt i projektet blir vi en avlastning för kunden som slipper stora delar av projekteringsfasen och därmed tjänar både tid och pengar. Det är också en trygghet för kunden att vi levererar en förbesiktigad, färdigprovad och komplett anläggning, säger Håkan Morling. 

Det finns också en trygghet för kunden i att använda sig av ett prefabricerat eHouse i stället för att bygga systemet på plats.  

- När vi bygger samman lösningen och provkör alla delar på fabriken minskar arbetsmiljöriskerna, vilket är väldigt viktigt för oss på ABB, säger Håkan Morling. 

Energilager allt mer efterfrågade 

En typ av paketlösning som ABB på senare tid har fått allt fler frågor och beställningar om är energilager

- Höga och fluktuerande elpriser i kombination med ökad elbilsladdning och effektbrist gör att allt fler företag börjar undersöka hur de kan ta hjälp av energilager för att minska sina kostnader, bli mer hållbara och säkra sin verksamhet, säger Regina Leandersson, Product Marketing Specialist, ABB. 

Energilager kan integreras bland andra komponenter i ett eHouse eller levereras som ett eget nyckelfärdigt modulärt system färdigt att anslutas direkt till elnätet på ett enkelt sätt genom plug and play. 

Ett exempel på det sistnämnda är ABB eStorage Flex 20. En ”walk-in” lösning som kan driftsättas direkt ute på kundens anläggning och finns i en rad varianter med kapacitet på upp till 770 kWh, kraft nog att backa upp ett lokalt mikronät. 

bild
ABB eStorage Flex 20 är en fabrikstestad skalbar paketlösning av energilagring som bara är att lyftas på plats ute hos kundens anläggning och driftsättas genom plug and play. En ”walk-in” lösning som finns i flera varianter med kapacitet på upp till 770 kWh. Foto: ABB

Tjäna pengar på att sälja el 

- På sikt kommer många företag också att kunna tjäna pengar på att sälja sin överskottsel och effektflexibilitet och här kommer energilager och möjligheten att styra sin förbrukning att spela en viktig roll, säger Regina Leandersson. 

Redan idag kan företag få betalt för att hjälpa till med frekvenshållning åt Svenska kraftnät. Det pågår också ett antal lokala projekt med flexibilitetsmarknader runtom i Sverige där företag kan sälja sin effektflexibilitet för att motverka kapacitetsbrist i elnätet. Och den 1 januari 2022 blev det tillåtet i Sverige att överföra el mellan fastigheter i lokala mikronät. 

Så förutom att använda energilager för att sprida ut förbrukningen under dygnet och ha som backup när lasten är hög kan tekniken numera alltså också vara till hjälp när ett företag vill sälja el och få betalt för sitt arbete med energieffektivisering. 

bild
Regina Leandersson, Product Marketing Specialist, ABB
regina.leandersson@se.abb.com  
Mobil +46 (0)72 203 84 28  

 

bild
Håkan Morling, chef för Packaging & Solutions, ABB 
hakan.morling@se.abb.com 
Mobil +46 (0)730 49 63 68