Fler sysselsatta under det fjärde kvartalet

Henrik Montgomery/TT: Fler var sysselsatt under det fjärde kvartalet i fjol. Arkivbild.

Under fjärde kvartalet i fjol var 110 000 fler personer sysselsatta jämfört med samma tid året innan, visar färska siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Antalet sysselsatta uppgick till 5 194 000 personer.

Antalet personer i arbetskraften (15–74 år) var 5 573 000 (icke säsongsrensat), en ökning med 79 000. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 628 000, en ökning med 35 000, och antalet män var 2 945 000, en ökning med 44 000, enligt SCB.

Totalt arbetade svenskarna 164,8 miljoner timmar per vecka, vilket innebar en ökning (kalenderkorrigerad) med 3 procent.

"Antalet sysselsatta och arbetade timmar fortsatte att öka under det fjärde kvartalet, dock i något lägre takt än under närliggande kvartal. Det indikerar på en avmattning på arbetsmarknaden", skriver Mikael Lundsten, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB i ett pressmeddelande.