ABB publicerar den 900:e utgåvan av tekniktidskriften ABB Review

Bild: ABB

ABB släppte nyligen den 900:e utgåvan av ABB Review, företagets tekniktidskrift. Företagets tidskrift har publicerats kontinuerligt sedan 1914. Den nya utgåvan tar upp tekniska genombrott inom företaget och berättar om tidskriftens historia.

”ABB Review ger uttryck för den innovationsanda som alltid har varit kärnan i vårt företag. De innovationer vi visar upp här – laddning av eldrivna gruvfordon, nästa generations plattform för omriktarreglering, samarbeten kring sjöfartsverksamhet med mera – hör till de senaste exemplen på ABB:s arbete för att möjliggöra sådant som tidigare inte varit möjligt”, skriver ABB:s vd Björn Rosengren i tidskriftens inledande ledarartikel.

Dessutom tar en del av tidskriften upp den allra senaste forskningen och genombrotten i utvecklingen som kan komma att få störst betydelse för kundernas verksamhet i år och framöver. Artiklarna har valts ut av Chief Technology Officers för ABB:s fyra affärsområden.