Nordic Paper får tillstånd för ökad produktion i Bäckhammar

Foto: Nordic Paper

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har nyligen meddelat beslut om tillstånd för utökad produktion vid Nordic Papers anläggning i Bäckhammar. Det nya tillståndet gör det möjligt att, efter investeringar, kunna uppnå en produktionsökning om drygt 20 procent för pappersmassa och 10 procent för kraftpapper vid anläggningen, uppger Nordic Paper.

Något investeringsbeslut har inte fattats än.

Eftersom Bäckhammar bruk har nått upp till gränsen för tillåten produktionsvolym i det tidigare produktionstillståndet lämnade Nordic Paper under 2020 in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om tillstånd för att utöka produktionen av pappersmassa och av kraftpapper. Parallellt med tillståndsprocessen har bolaget arbetat med att utreda de investeringar som behöver genomföras för att utöka produktionsvolymen från dagens nivå. Möjliga investeringar omfattar bland annat en ny vedhantering, en ledning för renat processvatten från Bäckhammar till Vänern samt åtgärder inne i massa- och pappersproduktionen.

– Det nya produktionstillståndet är en viktig milstolpe för utvecklingen av Bäckhammars bruk. Vi ser nu fram emot att färdigställa våra planer och komma fram till ett möjligt beslut om investeringar under året, säger produktionsdirektör Christian Persson.

I Bäckhammar producerar Nordic Paper oblekta kraftpapper av olika kvaliteter framför allt för förpackningsändamål.