Amazon jagar rymdidéer

Under de kommande veckorna söker Amazon Web Services (AWS), Amazons molnplattform, efter rymdidéer, ”nästa generations företag som siktar på att ta sig bortom molnen med molnets hjälp”, som AWS skriver.

Vid månadsskiftet startade nämligen ansökningstiden för AWS Space Accelerator, ett initiativ för startupföretag med fokus på rymden som innebär att de kan söka finansiering, tekniskt stöd och strategisk rådgivning.

Programmet är globalt och har utrymme för totalt 15 kandidater. Svenska företag som vill ansluta sig kan ansöka fram till 6 mars 2023. Programmet har tagits fram i samarbete med TechConnect som bistår med expertis kring riskkapital och marknadsrelaterade frågor.

I ett blogginlägg konstaterar Clint Crosier, Director, Aerospace & Satellites på AWS, att rymden snabbt blivit mer tillgänglig genom ny teknik och sänkta kostnader, vilket leder till enorma möjligheter. Men den snabba tillväxten innebär också stora utmaningar, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv:

”Under de första 60 åren efter att mänskligheten nådde rymden sköts det, enligt FN-statistik, upp färre än 8 000 objekt i runden. De senaste fem åren har utvecklingen gått väldigt snabbt och idag är antalet fler än 14 000 – och trenden visar inga tecken på avmattning. För att stödja den fortsatta innovationen krävs lösningar som möjliggör långsiktig hållbarhet för rymdindustrin, och även initiativ som genom data och insikter har positiv effekt på hållbarhets- och klimatmål här på jorden.”

De företag som ansöker kommer att bedömas utifrån en mängd faktorer, bland annat hur innovativ och originell deras idé är, värdet ur ett hållbarhetsperspektiv, hur kreativt man tillämpar AWS molnteknik och tjänster för att lösa sina problem samt en bedömning av kandidaternas förmåga att förverkliga sina idéer.

Bland de rymdfokuserade företag AWS samarbetar med idag finns Uppsalabaserade Unibap, som utvecklar AI-baserade automationslösningar för industri och rymdfart.