Electrolux stänger fabrik i Ungern

Foto: Electrolux

Electrolux har beslutat att upphöra med produktionen vid fabriken i Nyíregyháza, Ungern från början av 2024. Beslutet medför omstruktureringskostnader på cirka 550 miljoner kronor, framgår av ett pressmeddelande.

Beslutet följer på en genomgång av behovet av produktionskapacitet inklusive en utvärdering av Nyíregyháza-fabrikens konkurrenskraft. Fabriken har omkring 650 anställda och tillverkar kylskåp. Den strategiska inriktningen är att optimera produktionsverksamheten för kylskåp ur ett kostnadsperspektiv genom både outsourcing och egen produktion, och därvid dra nytta av koncernens storlek.

Electrolux undersöker möjligheterna att avyttra fabriken i Nyíregyháza.