Ovako beviljas 90 miljoner i stöd för energikonvertering

Foto: Ovako

I Hofors bygger Ovako en av Sveriges största vätgasanläggningar. Företaget får nu 90 miljoner kronor för stöd till energikonverteringen. Anslagen kommer från Naturvårdsverket och delas ut inom ramen för EU-projektet Klimatklivet.

– Vi är mycket glada över att ha beviljats det här stödet som är en del av vår långsiktiga plan att vår stålproduktion ska vara helt koldioxidfri, säger Ovakos kommunikationschef Saiva Zalkalns till Dala-Demokraten.
En av stålindustrins största miljöutmaningar är att ersätta fossilt bränsle vid värmning av stål inför valsning.

Enligt Dala-Demokraten var Ovako först i världen med att genomföra ett fullskaligt försök med vätgas som bränsle. Försöket blev framgångsrikt och har lett till att Ovako redan nu har mycket låga nivåer av utsläpp av koldioxid. Försöket inspirerade sedan till bygget av vätgasanläggningen, som ytterligare kommer att minska utsläppen.

Det här är inte bara ett stort steg för oss på Ovako, utan för hela stålbranschen då vi visar att man kan värma stål inför valsning med fossilfri vätgas vilket sänker utsläppen av koldioxid markant, säger Saiva Zalkalns till tidningen.