Hushållen något mera positiva

Anders Wiklund/TT Nyhetsbyrån: Konjunkturinstitutets barometerindikator backar. Arkivbild.

Konjunkturinstitutets (KI) barometerindikatorn backade i januari med 2,7 enheter, från 85,0 till 82,3. Framförallt märks en fortsatt nedgång för tillverkningsindustrins konfidensindikator som nu minskat åtta månader i rad. Samtliga sektorers indikatorer är nu under 100 och därmed under sina historiska genomsnitt, skriver KI.

Däremot ökade hushållens konfidensindikator, dock marginellt med 0,9 enheter till 56,3. Medan makroindex, som sammanfattar hushållens syn på landets ekonomi, minskade så steg mikroindex, det vill säga det index som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin.

"Skillnaden mellan dessa två index minskade därmed något men det är fortfarande betydande skillnader i hur hushållen ser på Sveriges respektive sin egen ekonomi", skriver KI i en kommentar.