Konkurrensverket sågar försvarsförslag

Claus Gertsen /TT: Konkurrensverket pekar ut regeringens förslag om undantag från lagen om upphandling som bristfälligt. Arkivbild.

I en promemoria föreslår regeringen att beloppsgränsen för när Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) får göra undantag från lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, med hänsyn till Sveriges väsentliga säkerhetsintressen, höjs från dagens 25 miljoner till 200 miljoner kronor.

Syftet är att underlätta och effektivisera upphandlingsprocessen.

Men Konkurrensverket anser att ett för omfattande undantag utgör ett hinder för konkurrensen i EU och kan vara negativ för försvarsindustrins konkurrenskraft. Det kan ge ökade kostnader och risk för korruption, enligt ett pressmeddelande från verket.

Myndigheten ser ett värde i att undantag prövas av regeringen. Att dagens regler är "ett hinder för de förändrade behoven av materielförsörjning på försvars- och säkerhetsområdet är svårt att se", skriver verket.

Myndigheten konstaterar också att promemorian helt saknar beskrivningar av följderna för företag i sektorn, konkurrenspåverkan och riskerna för korruption.

"Konsekvensanalysen är därmed så pass bristfällig att förslaget inte kan läggas till grund för lagstiftning", skriver verket.